Ett medlemskap i Swedish Ultraflyers börjar alltid med en ansökan via webbformuläret på vår hemsida.

Klubbmedlemskap

Årsavgift: 900 kr

Medlemskap i SUF där del av årskostnaden om 450 kr består av ett medlemskap KSAK (riksorganisation för Sveriges flygklubbar). KSAK distribuerar tidningen Pilot Briefing varje kvartal till alla medlemmar. Klubbmedlemskap krävs för att få flyga klubbens flygplan som både pilot och som elev. Som pilot krävs även att man är ”Aktiv medlem” som beskrivs nedan.

Aktiv medlem

Engångsavgift plus månadskostnad för de medlemmar med giltigt flygcertifikat som vill flyga klubbens flygplan och elever (se mer info under "Utbildning") som vill ta flyglektioner till ett billigare timpris.
Inträdesavgift: 20 000 kr (där hälften skrivs av vid inbetalning och resterande på 5 år)
Månadsavgift: 500 kr

Timpris landflygplan: 650 kr (Dynamic och Skylane på land), 550 kr Eurocub på land

Timpris sjöflygplan:  700 kr (Skylane på sjö), 600 kr Eurocub på sjö

Utbildning

För att påbörja en flygutbildning hos Swedish Ultraflyers måste man vara klubbmedlem. Som elev kan man även välja att också bli ”Aktiv medlem” och då betalar förutom den årliga klubbmedlemskapsavgiften även inträdesavgiften (under utbildningsperioden så slipper man betala månadsavgiften) och får ett reducerat flygtimpris. Passar den som vill fortsätta att flyga i klubbens regi efter sin utbildning. Man sparar ca 4500-6000 kr på den praktiska delen om man flyger 30-40 timmar, vilket är genomsnittstiden för att bli färdig pilot.

Under perioden som elev kan man dock välja att endast betala den årliga avgiften för klubbmedlemskap men får då ett högre timpris på skolflygningen.

Kostnader för utbildning:

Teoriutbildning inkl. kursmaterial: 13 000 kr
Flyglektion (60 min) (Klubbmedlem + Aktiv medlem): 1 155 kr
Flyglektion (60 min) (Klubbmedlem): 1 305 kr